Ugrás a tartalomra

A HAZAI BIOVÉDELMI ÉS BIOBIZTONSÁGI KUTATÁSOK TUDOMÁNYOS ALAPJAINAK MEGTEREMTÉSE

Projekt azonosító

TKP2021-NKVA-07

Kedvezményezett

Pécsi Tudományegyetem

Támogatás mértéke

100 %

Projekt címe

A hazai biovédelmi és biobiztonsági kutatások tudományos alapjainak megteremtése

Projektmenedzser neve, elérhetősége

Fenekes Enikő, fenekes.eniko@pte.hu

Szakmai vezető neve, elérhetősége

Prof. Dr. Jakab Ferenc, jakab.ferenc@.pte.hu

Szerződött támogatás összege

942 857 143 Ft

Projekt kezdési dátum

2022.01.01.

Projekt zárási dátum

2025.12.31.

Szöveges ismertető

Változó világunkban a fertőző betegségek térhódítása határtalan méreteket ölt. A fertőző betegségek világméretű fenyegetettsége és terjedése komoly társadalmi, egészségügyi kockázatot jelent minden nemzet számára. Minden járványügyi intézkedésnek azonban az alapja a megelőző alap és alkalmazott kutatás! „A hazai biovédelmi és biobiztonsági kutatások tudományos alapjainak megteremtése” című projekt elsődleges célja a hazai biovédelemi és biobiztonsági alap és alkalmazott kutatások megteremtése, amely magába foglalja az új állatok által hordozott vírusok azonosítását, komplex molekuláris biológiai jellemzését. Ezek az alapkutatások sok esetben olyan eredményeket hoznak, amelyek a későbbi alkalmazott kutatások, fejlesztések és járványügyi beavatkozások számára elengedhetetlen információkat szolgáltatnak. Egyik ilyen fontos kutatási terület a terápiás módszerek fejlesztése, melyek bio-védelmi szempontból azonnal alkalmazhatók. Együttműködés az ipari szegmenssel, szintén az alkalmazott kutatásokat erősíti a gyorsdiagnosztikai eljárások, protokollok kidolgozásával. A fertőző betegségek leküzdésének egyik legfontosabb tényezője, a kórokozó gyors azonosítása és ennek megfelelően a megfelelő óvintézkedések megtétele. A Virológiai Nemzeti Laboratórium jelenleg a közép-kelet-európai régióban egyedülálló módon olyan gyorsreagálású terepi labordiagnosztikai egységgel rendelkezik, amely valós időben képes a felbukkanó fertőző betegségek szerteágazó molekuláris biológiai vizsgálatára. Ennek megfelelően igen fontos eredménye lehet a pályázatnak egy terepi, azonnal alkalmazható laboratóriumi eljárásrend kidolgozása.

A pályázat egyik kiemelt feladata és célja, egy hazai szabályozórendszer kidolgozása, amely magába foglalja biobiztonsági protokollok, eljárásrendek és tanúsítási folyamatok kidolgozását (ISO 35001). A szabályozási folyamat kidolgozása után az eljárásrend kiterjeszthető lenne a hazai egyetemi, akadémiai és magánszektorban működő mikrobiológiai laboratóriumokra egyaránt. Az ISO 35001-es bio-biztonságirányítási rendszer bevezetése, alkalmazása és akkreditált keretek között történő tanúsítása lehetővé tenné a Magyarországon működő érintett szervezetek egységes keretrendszer alapján történő értékelését, amely értékelés eredménye újabb lehetőség a külföldi piacok irányába történő nyitás érdekében. Az eljárásrend alapja lehet a további kutatási kapcsolatok kiépítésének a hazai védelmi- és biztonsági szervekkel, mint például a Magyar Honvédség, Katasztrófavédelem, vagy akár a Terrorelhárítási Központ.

Fontos célja a pályázatnak egy Nemzeti „Vírusbank” létrehozása, amely magába foglalja az összes biovédelmi és biobiztonsági szempontból fontos virális kórokozók „gyűjteményét”. Ez a vírusbank igen jelentős egy esetleges azonnali diagnosztikai reagálás során, de alapvetően fontos lehet további kutatások, fejlesztések elvégezése során is. A pályázat egyik fontos eredménye lehet a nemzetközi kapcsolatok megerősítése. Az európai kollaborációk egyik fő célja a kutatás mellett a hatékony a biológiai biztonság megteremtése a nemzetek számára, a diagnosztikai, járványügyi stratégiák kidolgozása.

Projekt forrás

hazai

Támogató alap

NKFIA