Ugrás a tartalomra

GASZTROENTERÁLIS VÍRUSOK TERJEDÉSÉNEK KORAI ELŐREJELZŐ- ÉS TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSA, SZENNYVÍZ ALAPÚ EPIDEMIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSSEL

Projekt azonosító

2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00007

Támogatás mértéke

100 %

Projekt címe

Gasztroenterális vírusok terjedésének korai előrejelző- és tájékoztató rendszerének kidolgozása, szennyvíz alapú epidemiológiai megközelítéssel

Projektmenedzser neve, elérhetősége

Dobay Kata, dobay.kata@pte.hu

Szakmai vezető neve, elérhetősége

Prof. Dr. Jakab Ferenc, jakab.ferenc@pte.hu

Szerződött támogatás összege

435 913 233 Ft

PTE szerződött támogatás összege

35 153 200 Ft

Projekt kezdési dátum

2021.08.01.

Projekt zárási dátum

2024.07.31.

Konzorcium vezető

Pannon Egyetem

Konzorcium tagjai

Asseco Central Europe Magyarország Zrt., 
Pécsi Tudományegyetem

Szöveges ismertető

A projekt keretében olyan célzott vírus monitoring tevékenységet tervezünk, ami szennyvízből képes bizonyos vírusok örökítőanyagának mennyiségi változásán keresztül egy-egy gasztroenterális fertőzés időbeli és térbeli változására következtetni indirekt módon. A komplex nyomonkövetési rendszer részként kidolgozott mintakövetési- és kórházi információs platform könnyen hozzáférhetővé és intézmények közt is elérhetővé teszi az adatokat. Elképzelésünk szerint maga az adatgyűjtés és az információs rendszer alkotta egység mind települési, mind kórházi mintavételekből döntéshozásra alkalmas eredményt ad.

A projektben együttműködő konzorciumi partnerek munkájának együttes eredménye olyan egészet képez, amely a szennyvíz alapú epidemiológiai megközelítést- és térinformatikai hálózat modellezést alkalmaz, valamint mesterséges intelligencia alapú, intézményeken átívelő információs platformot hoz létre, mely sokrétű, bővíthető és egészében jelenleg nincs alternatívája a magyar közegészségügy szolgálatában. A projekt sikeres kivitelezése esetén a fentieken túl a tudományos eredmények alapjául szolgálhatnak további állami és Európai Uniós forrás allokációnak.

Projekt forrás

hazai

Támogató alap

NKFIA