Ugrás a tartalomra
Dr. Zana Brigitta
Kutató
Önéletrajz (433.35 KB)

A Pécsi Tudományegyet Általános Orvostudományi Kar Orvosi biotechnológia mester szakán végeztem 2015-ben. Doktori fokozatomat 2023-ban szereztem virológia területén. A Virológia laboratórium munkálataiba 2014-ben csatlakoztam, mint mester szakos hallgató. A mester diploma megszerzését követően a megkezdett munkálatokat doktorandusz hallgatóként folytattam a laboratórium kötelékében. Elsődleges tématerületem a kezdetektől végigkísér, amely a szúnyogok által hordozott humán patogén és egyéb szúnyogspecifikus vírusok molekulárisbiológiai és in vitrovizsgálatai.  Emellett, posztdoktorként a munkám egyik fő célja a Nyugat-nílusi láz vírusát illető One Health koncepción alapuló hazai passzív surveillance rendszer alapjainak kidolgozása alternatív mintavételi források bevonásával.